Edmonton

ryansmyth

Moje vyznamenania
noubady
Švajčiarsky tank
 
noha
TOP 15 Gólov v NHL 2012/2013
 
jangaso

Ja, penis, Vás žiadam o zvýšenie mzdy a to z dole
uvedených príčin:
- robím fyzickú prácu
- často pracujem vo veľkých hĺbkach
- do všetkého čo robím, musím najprv strkať hlavu
- nemám oddych ani cez víkendy a štátne sviatky
- prácu vykonávam vo vlhkom prostredí
- nemám zaplatené nadčasy
- pracujem v tmavých priestoroch s mizernou
ventiláciou
- pracujem pri vysokých teplotách
- na pracovisku sa môžem nakaziť rôznymi
chorobami.
Váš Penis

...................
Drahý penis,
Po zvážení Vašej žiadosti a prehodnotení príčin,
ktoré uvádzate, vedenie zamieta Vašu žiadosť z
dole uvedených dôvodov:
- nepracujete nepretržite po dobu 8 hodín
- po krátkom výkone častokrát zaspávate priamo
na pracovisku
- nie vždy sa riadite pokynmi manažmentu
- nezdržujete sa len na Vami pridelenom
pracovisku, ale často nav-števujete aj iné
pracoviská
- nie vždy ste iniciatívny - treba Vás potlačiť a stimulovať, aby ste začali pracovať
- na konci zmeny nechávate pracovné miesto
neupratané
- nie vždy dodržiavate bezpečnostné predpisy, ako je napríklad nosenie ochranného odevu
- ste opotrebovaný už dávno pred dôchodkom
- nedokážete robiť zdvojené zmeny
- mnohokrát odchádzate z prideleného miesta pred ukončením dennej šichty
A ako keby toho nebolo dosť, stále prichádzate na pracovisko a odchádzate z pracoviska s dvomi
podozrivo vyzerajúcimi vrecami.
S úctou manažment

 
noha
zhuleny Homer
Zdroj: lh3.ggpht.com
 
error404
Uninstall finished
 
 
 
loader